Skip to content
Domov » MeKOS

MeKOS

Medgeneracijska koalicija Slovenije je koalicija, ki si prizadeva za boljše sodelovanje in razumevanje med različnimi generacijami. Njen namen je ustvariti boljšo prihodnost za vse generacije v Sloveniji in se soočiti s problemi, s katerimi se soočajo ljudje v različnih življenjskih obdobjih. Medgeneracijska koalicija Slovenije združuje predstavnike vseh starostnih skupin – od mladih do starejših – in poskuša preseči stereotipe in predsodke, ki pogosto vplivajo na medgeneracijske odnose. Zavzema se za odprt dialog in sodelovanje med generacijami, ki lahko pripomoreta k večji socialni koheziji in boljšemu medsebojnemu razumevanju. Sestavljamo jo koalicijske partnerice: Dijaška organizacija Slovenije, Študentska organizacija Slovenije, Mladinski svet Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije, ki smo hkrati tudi njene ustanoviteljice. Koalicija se osredotoča na številne teme, ki so pomembne za vse generacije. To vključuje dostop do stanovanj, zdravstveno varstvo, izobraževanje, delo, socialno varstvo, kulturo in okolje. Poleg tega koalicija spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, kar lahko izboljša kakovost življenja vseh ljudi v Sloveniji.

Simon Trussevich je bil 12. maja 2023 na I. redni seji MeKoS v mandatu 2023/2024 izvoljen za Predsednika Medgeneracijske koalicije Slovenije. Na čelu MeKoS si Trussevich prizadeva za sodelovanje med različnimi starostnimi skupinami s poudarkom na iskanju rešitev in odgovorov na težave, ki so skupne mladim in starejšim. Kot prioritetna področja delovanja so opredeljena: stanovanjska problematika, medgeneracijsko sožitje, zdravstvo, prehrana, dolgotrajna oskrba in pokojninska reforma. Svoj mandat je zaključil 19. junija 2024, odkar je aktivni član Koordinacijskega odbora MeKoS.

AKTUALNI DOGODKI

MANDAT 2023/2024

POSVET MEKOS O ZDRAVSTVU, SOCIALI IN MEDGENERACIJSKEM SOŽITJU

Na posvetu Medgeneracijske koalicije Slovenije o zdravstvu, sociali in medgeneracijskem sožitju, ki je potekal 14. septembra 2023 v prostorih Državnega sveta RS, so udeleženci izpostavili pereča vprašanja s področja štipendijske politike ter pomanjkanje družinskih zdravnikov in stanovanj. Spregovorili so tudi o reševanju socialnih težav, s katerimi se srečujejo tako mladi kot starejši po nedavnih poplavah.

SREČANJE S PREDSEDNICO REPUBLIKE SLOVENIJE, DR. NATAŠO PIRC MUSAR

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na pogovor 26. maja 2023 sprejela predstavnike koordinacijskega odbora MeKoS. Sogovorniki so predsednici republike predstavili svoje projekte in glavne izzive, s katerimi se soočajo. Izpostavili so predvsem dostop do stanovanj, ki predstavlja enega od večjih izzivov tako za mlade kot tudi za starejše, ter izobraževanje v luči digitalizacije, kurikularne prenove in vseživljenjskega učenja. Spregovorili so tudi o štipendijski politiki in usklajevanju pokojnin. Sogovorniki so izpostavili, da si želijo sistemskih ureditev omenjenih in drugih izzivov. Govora je bilo tudi o mentalnem zdravju mladih. Več o srečanju najdete na spletni strani urada predsednice države.

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA 2023

Tudi v letu 2023 je Medgeneracijska koalicija Slovenije sodelovala na Dnevih medgeneracijskega sožitja, ki so 24. maja 2023 potekale na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Predsednik Medgeneracijske koalicije Slovenije, Simon Trussevich, je bil govornik na Dnevih medgeneracijskega sožitja, MeKoS pa je sodeloval pri logističnih in vsebinskih pripravah na izvedbo.

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA 2024

Vabljeni k ogledu nagovora predsednika MeKoS, Simona Trussevicha, na Dnevih medgeneracijskega sožitja 2024.

Več na spletni strani mekos.si!